Pathways: Kiến trúc AI thế hệ tiếp theo - trituenhantao.io | Podcast - Nhac.vn

Pathways: Kiến trúc AI thế hệ tiếp theo
02 Thg05, 22

Thông thường, các hệ thống học máy tập trung quá mức vào các nhiệm vụ riêng lẻ, khi chúng có thể vượt trội ở nhiều nhiệm vụ. Đó là lý do tại sao Google Research xây dựng Pathways — một kiến trúc AI mới sẽ xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, học các nhiệm vụ mới một cách nhanh chóng và phản ánh sự hiểu biết tốt hơn về thế giới.

Bình luận
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này