Học máy - Cân nhắc thấu đáo trước khi áp dụng - trituenhantao.io | Podcast - Nhac.vn

Học máy - Cân nhắc thấu đáo trước khi áp dụng
30 Thg07, 23

Học máy đang được các doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi, tuy nhiên việc áp dụng thành công đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố.

Bình luận
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này