Neuralink là công ty gì? - trituenhantao.io | Podcast - Nhac.vn

Neuralink là công ty gì?
28 Thg08, 21

Được thành lập vào năm 2016, Neuralink là một công ty công nghệ khoa học thần kinh tập trung vào việc xây dựng các hệ thống với các sợi siêu mỏng mang điện cực.


Website: https://trituenhantao.io

Cộng đồng trí tuệ nhân tạo: https://www.facebook.com/groups/trituenhantao.io/

Bình luận
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này