Chú thích dữ liệu là gì? - trituenhantao.io | Podcast - Nhac.vn

Chú thích dữ liệu là gì?
28 Thg08, 21

Đối với một mô hình đưa ra quyết định và thực hiện hành động, nó phải được đào tạo để hiểu thông tin cụ thể. Chú thích dữ liệu là phân loại và gắn nhãn dữ liệu cho các ứng dụng AI.


Chợ dữ liệu: https://www.facebook.com/groups/datamarket.trituenhantao.io

Bình luận
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này