Hợp đồng thông minh là gì? - trituenhantao.io | Podcast - Nhac.vn

Hợp đồng thông minh là gì?
07 Thg03, 22

Hợp đồng thông minh (smart contract) được Nick Szabo mô tả lần đầu tiên vào những năm 1990. Vào thời điểm đó, ông định nghĩa hợp đồng thông minh là một công cụ để chính thức hóa và bảo mật mạng máy tính bằng cách kết hợp các giao thức với giao diện người dùng.

Bình luận
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này