Chính sách Quyền riêng tư - Privacy Policy

1. Giới thiệu chính sách Quyền riêng tư

 • Nhac.vn luôn cố gắng tạo ra những trải nghiệm tốt và cá nhân hóa cho người sử dụng. Nên Nhac.vn cần tìm hiểu thói quen nghe nhạc của bạn. Song hành với điều đó, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn cũng vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi muốn giải thích minh bạch cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này  (“Chính sách”) sẽ giải thích chi tiết dưới đây

2. Giải thích từ ngữ

 • Dịch vụ Nhac.vn (gọi tắt là Dịch vụ): Là dịch vụ mạng xã hội âm nhạc, cung cấp nội dung nhạc số, sách nói, podcast  trên mạng internet và các mạng viễn thông di động tại Việt Nam.

 • Vega: Công ty Cổ phần Bạch Minh, đơn vị chủ quản của Nhac.vn

 • Tài khoản Nhac.vn (gọi tắt là Tài khoản): Là tài khoản dùng để truy cập dịch vụ Nhac.vn, bao gồm một tên tài khoản, mã Vega ID và mật khẩu duy nhất.

 • Vega ID: Là mã ký hiệu tài khoản Vega, được cấp khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ. Mỗi tài khoản có một Vega ID duy nhất, không trùng với khách hàng khác.

 • Chủ tài khoản: Là người sở hữu hợp pháp tài khoản Nhac.vn.

 • Tài khoản liên kết: Là việc dùng tài khoản của Google và Facebook dùng để đăng nhập vào tài khoản Nhac.vn

3. Nguyên tắc đăng ký tài khoản Nhac.vn

 • Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản Nhac.vn

 • Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục tại Việt Nam

 • Khi sử dụng sản phẩm của Nhac.vn, bạn phải tuân thủ  Điều khoản sử dụng của dịch vụ

4. Quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát

 • Bạn được quyền truy cập, chỉnh sửa, thay đổi, khóa, xóa thông tin tài khoản của bạn gồm: Tên tài khoản; Mật khẩu; Email; Câu hỏi và câu trả lời bảo mật; Số điện thoại bảo vệ tài khoản; và các tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản. Quy trình đăng ký tài khoản của chúng tôi chỉ yêu cầu cung cấp một trong các thông tin này để đăng ký tài khoản, việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.

 • Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, Thông tin chứng thực, Email đăng ký tài khoản, Câu hỏi bí mật và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. VEGA sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và VEGA sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin chứng thực đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.

 • Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho VEGA về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. 

 • VEGA quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem sản phẩm, nội dung nào của VEGA thích hợp cho con của bạn. Tương tự, nếu bạn là trẻ em dưới 13 tuổi thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn xem sản phẩm, nội dung mà bạn sử dụng có phù hợp với bạn không.

 • Cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.

 • Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

5. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách thức sau

 • Khi bạn đăng ký Dịch vụ: chúng tôi thu thập các dữ liệu cá nhân nhất định để bạn có thể sử dụng Dịch vụ,chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại, quốc gia.

 • Trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ: trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như bạn phát bài hát nào và bạn tạo danh sách phát nào.

 • Dữ liệu cá nhân thu thập được khi có được sự đồng ý trước của bạn để cung cấp tính năng/chức năng Dịch vụ: tùy từng thời điểm, bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi các dữ liệu cá nhân bổ sung hoặc đồng ý cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân bổ sung, ví dụ: để cung cấp cho bạn nhiều tính năng hoặc chức năng hơn.

 • Chúng tôi sử dụng thông tin ẩn danh và tổng hợp cho các mục đích bao gồm kiểm tra các hệ thống CNTT, phân tích dữ liệu, tạo mẫu tiếp thị và quảng bá, cải thiện Dịch vụ và phát triển các tính năng, chức năng mới trong Dịch vụ.

6. Chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân nào từ bạn?

6.1 Dữ liệu đăng ký tài khoản

 • Đây là dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp hoặc do chúng tôi thu thập để cho phép bạn đăng ký và sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu này gồm có địa chỉ email, số điện thoại Việt Nam (do Nhac.vn là cung cấp trên mạng Viễn Thông tại Việt Nam)

 • Một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp là dữ liệu cần có để tạo tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân bổ sung để cá nhân hóa tài khoản của bạn tốt hơn

 • Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của Bên thứ ba để tạo tài khoản (ví dụ như Facebook, Google), chúng tôi sẽ nhận dữ liệu cá nhân thông qua Dịch vụ của Bên thứ ba đó nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý cho phép Dịch vụ của Bên thứ ba chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi.

6.2 Dữ liệu cá nhân thu thập được trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ 

 • Thông tin về loại gói cước Dịch vụ của bạn.

 • Thông tin về các hoạt động tương tác của bạn với Dịch vụ, bao gồm ngày giờ của bất kỳ yêu cầu nào bạn thực hiện, bài hát bạn đã nghe, danh sách phát bạn tạo, nội dung video bạn đã xem và các hoạt động tương tác với người dùng Nhac.vn khác. Các dữ liệu này cũng có thể bao gồm chi tiết về việc bạn sử dụng Ứng dụng của Bên thứ ba và quảng cáo bạn nhận được.

 • Nội dung người dùng gửi lên dịch vụ, bao gồm các tương tác của bạn với đội ngũ Dịch vụ khách hàng, các tập tin bài hát trong thiết bị của bạn, các hình ảnh mà bạn tải lên, hoặc danh sách bài hát mà bạn đã tạo trên dịch vụ

 • Dữ liệu kỹ thuật, bao gồm thông tin URL, dữ liệu cookie, địa chỉ IP, loại thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập hoặc kết nối với Dịch vụ, ID thiết bị, thuộc tính thiết bị, loại kết nối mạng (ví dụ: WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) và nhà cung cấp dịch vụ kết nối mạng, hiệu suất mạng và thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ,hệ điều hành và phiên bản ứng dụng Nhac.vn. 

6.3 Dữ liệu cá nhân thu thập được khi có được sự đồng ý trước của bạn để cung cấp tính năng/chức năng Dịch vụ

 • Dữ liệu di động cung cấp tự nguyện: bạn cũng thể lựa chọn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập thêm dữ liệu cá nhân từ thiết bị di động để cung cấp cho bạn các tính năng/chức năng nhằm cải thiện trải nghiệm Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không truy cập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được liệt kê sau đây mà không có sự đồng ý trước của bạn: 

  • Ảnh của bạn: Nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập ảnh của mình, chúng tôi sẽ chỉ truy cập những hình ảnh mà bạn chọn chia sẻ với chúng tôi và siêu dữ liệu có liên quan đến những hình ảnh đó, chẳng hạn như loại tệp và kích thước hình ảnh. Chúng tôi sẽ không bao giờ quét hoặc nhập thư viện ảnh hoặc cuộn camera của bạn.

  • Bài hát và Video trong thiết bị của bạn: Nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập danh sách Âm nhạc và Video lưu trong thiết bị của bạn, Nhạc.vn chỉ truy cập để có thể phát (play) những bài hát và video mà bạn chia sẻ với chúng tôi. 

  • Vị trí của bạn: Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định vị trí không chính xác, ví dụ: quốc gia bạn đang cư trú để tuân thủ thỏa thuận cấp phép các nội dung trong dịch vụ của chúng tôi;

 • Dữ liệu thanh toán

  • Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân nếu bạn đăng ký dùng Bản dùng thử hoặc mua bất kỳ Gói đăng ký trả phí nào của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân chính xác được thu thập sẽ có khác biệt tùy thuộc vào phương thức thanh toán (ví dụ: Thanh toán trên ứng dụng sẽ bao gồm các thông tin như Gói cước, giá tiền, thời hạn sử dụng)

 • Dữ liệu tiếp thị

  • Dữ liệu cá nhân này được sử dụng để hỗ trợ Nhac.vn và các đối tác/nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi gửi thông tin tiếp thị cho bạn: qua email, trong khi sử dụng Dịch vụ và/hoặc trực tiếp từ bên thứ ba.

7. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì?

 • Để cung cấp, cải thiện trải nghiệm cá nhân hóa của bạn với Dịch vụ

 • Để hiểu cách bạn truy cập và sử dụng, nhằm đảm bảo các chức năng kỹ thuật của Dịch vụ, phát triển các tính năng mới cho Dịch vụ

 • Để xử lý giao dịch thanh toán của bạn nhằm ngăn ngừa hoặc phát hiện hành vi gian lận bao gồm thanh toán gian lận

 • Để giao tiếp với bạn trực tiếp hoặc thông qua một trong các đối tác của chúng tôi nhằm mục đích: tiếp thị, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại

 • Quản lý việc đăng tải các thông tin của bạn trên Dịch vụ đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt nam, nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tại Dịch vụ

8. Lưu trữ dữ liệu

 • Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và được sao chép lại định kỳ, hệ thống sẽ tiến hành mã hóa đối với các thông tin nhạy cảm để đảm bảo các thông tin này được bảo mật. Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;

 • Chúng tôi không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự đồng ý từ người dùng; hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể

 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết;

 • Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dùng, như các trường hợp người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

9. Liên kết

 • Chúng tôi có thể hiển thị các quảng cáo từ các bên thứ ba và các nội dung khác liên kết với các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về các hoạt động và nội dung về quyền riêng tư của bên thứ ba. Nếu bạn nhấp vào quảng cáo hoặc liên kết của bên thứ ba, vui lòng hiểu rõ rằng bạn đang rời khỏi Dịch vụ và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn cung cấp sẽ không được bảo vệ theo Chính sách này. 

10. Thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này

 • Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này. Nếu chúng tôi thay đổi quan trọng cho Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo hiển thị nổi bật phù hợp tùy từng trường hợp. Do đó, bạn cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ thông báo.

11. Cách liên hệ với chúng tôi

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng.

Giới thiệu podcast

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard