Lợi ích của Blockchain đối với Khoa học Dữ liệu - trituenhantao.io | Podcast - Nhac.vn

Lợi ích của Blockchain đối với Khoa học Dữ liệu
05 Thg09, 22

Big data và Blockchain là hai công nghệ mới nổi được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa cách các doanh nghiệp tiến hành hoạt động của họ. Hầu hết chúng ta tin rằng những công nghệ này không thể cùng tồn tại và phải được sử dụng riêng lẻ và theo các lộ trình riêng biệt. Tuy nhiên, điều đó có thể không chính xác.

Bình luận
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này