Sáng Nay Mưa Về

Sáng nay mưa lại về.. Ngoài kia là cả một khoảng trời yêu, nơi mà em đã từng dành hết tình cảm này của mình cho anh, giờ theo cơn mưa nặng hạt, xóa hết đi những hơi ấm cũ kĩ...
  • Chia sẻ:

Mã nhúng


Tag: Mưa

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard