Những Chuyến Xe Muộn

Có đôi khi mệt mỏi quá, tôi chỉ muốn bắt một chuyến xe muộn, đi ngang qua những kỉ niệm đã xa, nhìn và nghĩ về những chuyện đã qua...
  • Chia sẻ:

Mã nhúng


Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard