Thánh hóa công ăn việc làm - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Mùng 3 Tết Quý Mão - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Thánh hóa công ăn việc làm - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Mùng 3 Tết Quý Mão
24 Thg01, 23

Bài giảng của Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh trong thánh lễ Mùng 3 Tết Quý Mão, cử hành lúc 17:30 ngày 24-1-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 1 MC
Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 1 MC
28 Thg02, 23 • 07ph
Cuộc phán xét về tình yêu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 1 MC
Cuộc phán xét về tình yêu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 1 MC
27 Thg02, 23 • 09ph
Cám dỗ của cái tốt - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 1 MC năm A
Cám dỗ của cái tốt - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 1 MC năm A
26 Thg02, 23 • 22ph
Cùng Đức Giêsu vượt thắng cám dỗ - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN 1 MC năm A
Cùng Đức Giêsu vượt thắng cám dỗ - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN 1 MC năm A
26 Thg02, 23 • 09ph
Chúa Giêsu chịu cám dỗ - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | CN 1 MC năm A
Chúa Giêsu chịu cám dỗ - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | CN 1 MC năm A
25 Thg02, 23 • 24ph
Đâu là sự chay tinh mà Chúa muốn? - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu sau Lễ Tro
Đâu là sự chay tinh mà Chúa muốn? - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu sau Lễ Tro
24 Thg02, 23 • 13ph
Lựa chọn - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm sau Lễ Tro
Lựa chọn - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm sau Lễ Tro
23 Thg02, 23 • 07ph
Thứ Tư Lễ Tro - Lm Đa Minh Kiều Ngọc Linh, MF
Thứ Tư Lễ Tro - Lm Đa Minh Kiều Ngọc Linh, MF
23 Thg02, 23 • 16ph
Đức tiết độ - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thứ Tư Lễ Tro
Đức tiết độ - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thứ Tư Lễ Tro
22 Thg02, 23 • 20ph
Phục vụ trong khiêm hạ - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 7 TN
Phục vụ trong khiêm hạ - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 7 TN
21 Thg02, 23 • 09ph
Mọi sự đều có thể, chỉ cần tin - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 7 TN
Mọi sự đều có thể, chỉ cần tin - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 7 TN
20 Thg02, 23 • 07ph
Đặt hạnh phúc trong tình thương của Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 7 TN năm A
Đặt hạnh phúc trong tình thương của Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 7 TN năm A
19 Thg02, 23 • 20ph
Trở nên hoàn thiện - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 7 TN năm A
Trở nên hoàn thiện - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 7 TN năm A
18 Thg02, 23 • 23ph
Ơn cứu rỗi các linh hồn - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần 6 TN
Ơn cứu rỗi các linh hồn - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần 6 TN
17 Thg02, 23 • 08ph
Đừng bao giờ lãng quên ơn Chúa đã ban cho chúng ta - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Truyền chức Linh mục và Phó tế
Đừng bao giờ lãng quên ơn Chúa đã ban cho chúng ta - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Truyền chức Linh mục và Phó tế
17 Thg02, 23 • 14ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này