Bắt chước động cơ của Thiên Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần III PS - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Bắt chước động cơ của Thiên Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần III PS
17 Thg04, 24

Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần III Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 17-4-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Hãy khao khát Chúa Thánh Thần - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Bách Chu Niên Dòng Đức Bà Truyền Giáo
Hãy khao khát Chúa Thánh Thần - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Bách Chu Niên Dòng Đức Bà Truyền Giáo
20 Thg05, 24 • 16ph
Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Đức Trinh nữ Maria - Mẹ Hội Thánh
Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Đức Trinh nữ Maria - Mẹ Hội Thánh
20 Thg05, 24 • 06ph
Chúa Thánh Thần - Đấng thánh hóa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Chúa Thánh Thần - Đấng thánh hóa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
19 Thg05, 24 • 13ph
Vai trò của Chúa Thánh Thần - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | CN CTT Hiện Xuống
Vai trò của Chúa Thánh Thần - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | CN CTT Hiện Xuống
18 Thg05, 24 • 15ph
Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần VII PS
Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần VII PS
17 Thg05, 24 • 10ph
Kết hợp - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần VII PS
Kết hợp - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần VII PS
16 Thg05, 24 • 07ph
Yêu thương và tha thứ cho nhau - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần VII PS
Yêu thương và tha thứ cho nhau - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần VII PS
15 Thg05, 24 • 08ph
Yêu như Chúa yêu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thánh Matthia, Tông đồ
Yêu như Chúa yêu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thánh Matthia, Tông đồ
14 Thg05, 24 • 09ph
Can đảm lên vì luôn có Chúa bên cạnh - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần VII PS
Can đảm lên vì luôn có Chúa bên cạnh - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần VII PS
13 Thg05, 24 • 07ph
Kỷ niệm ngọt ngào - Lm Giuse Bùi Quang Minh, SJ | CN Chúa Thăng Thiên năm B
Kỷ niệm ngọt ngào - Lm Giuse Bùi Quang Minh, SJ | CN Chúa Thăng Thiên năm B
12 Thg05, 24 • 15ph
Hướng về Trời - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | CN Chúa Thăng Thiên năm B
Hướng về Trời - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | CN Chúa Thăng Thiên năm B
11 Thg05, 24 • 17ph
Sứ mạng loan báo Tin mừng là một mệnh lệnh - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58
Sứ mạng loan báo Tin mừng là một mệnh lệnh - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58
11 Thg05, 24 • 14ph
Niềm vui có Chúa ở cùng - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần VI PS
Niềm vui có Chúa ở cùng - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần VI PS
10 Thg05, 24 • 08ph
Buồn - Vui - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần VI PS
Buồn - Vui - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần VI PS
09 Thg05, 24 • 08ph
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần: chúng ta tin và cậy vào Thiên Chúa - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần VI PS
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần: chúng ta tin và cậy vào Thiên Chúa - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần VI PS
08 Thg05, 24 • 07ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này