Tổng Giáo phận Sài Gòn | Podcast - Nhac.vn

Tổng Giáo phận Sài Gòn
Tổng Giáo phận Sài Gòn
TGPSG
Claim ownership
Giới thiệu
Giới thiệu các bài giảng, chuyên đề và sách nói thiêng liêng được tuyển lựa cho cộng đoàn dân Chúa cùng lắng nghe và suy ngẫm.
Có mặt tại
Cộng đồng
2284 podcasts
Bài giảng của Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần VIII Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 29-5-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
11ph
29 Thg05, 24
Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Bế giảng năm đào tạo 2023-2024, cử hành lúc 10:00 ngày 29-5-2024 tại Đại Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn.
17ph
29 Thg05, 24
Bài giảng của Lm Rôcô Nguyễn Duy trong thánh lễ Thứ Hai tuần VIII Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 27-5-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
05ph
27 Thg05, 24
Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa Ba Ngôi năm B - ban Bí tích Thêm Sức, cử hành lúc 17:30 ngày 26-5-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.
16ph
26 Thg05, 24
Bài giảng của Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ trong thánh lễ Chúa Ba Ngôi năm B, cử hành lúc 17:30 ngày 26-5-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
14ph
26 Thg05, 24
Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ Thánh lễ Rước lễ lần đầu, cử hành lúc 8:00 ngày 26-5-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.
15ph
26 Thg05, 24
Bài giảng của Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh trong thánh lễ Lễ Chúa Ba Ngôi năm B, cử hành lúc 17:30 ngày 25-5-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.
15ph
25 Thg05, 24
Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Khai mạc Năm Thánh, cử hành lúc 9:00 ngày 25-5-2024 tại Giáo xứ Trung Chánh.
23ph
25 Thg05, 24
Bài giảng của Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Thứ Sáu tuần VII Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 24-5-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
09ph
24 Thg05, 24
Bài giảng của Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng trong thánh lễ Thứ Năm tuần VII Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 23-5-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
09ph
23 Thg05, 24