Tổng Giáo phận Sài Gòn | Podcast - Nhac.vn

Tổng Giáo phận Sài Gòn
Tổng Giáo phận Sài Gòn
TGPSG
Claim ownership
Giới thiệu
Giới thiệu các bài giảng, chuyên đề và sách nói thiêng liêng được tuyển lựa cho cộng đoàn dân Chúa cùng lắng nghe và suy ngẫm.
Có mặt tại
Cộng đồng
2059 podcasts
Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần 1 mùa Vọng, cử hành lúc 17:30 ngày 6-12-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
11ph
06 Thg12, 23
Bài giảng của Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh trong thánh lễ Thứ Ba tuần 1 mùa Vọng, cử hành lúc 17:30 ngày 5-12-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
08ph
05 Thg12, 23
Bài giảng của Lm Rôcô Nguyễn Duy trong thánh lễ Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng, cử hành lúc 17:30 ngày 4-12-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
06ph
04 Thg12, 23
Bài giảng của Lm Giuse Vũ Hữu Hiền trong thánh lễ Chúa nhật 1 mùa Vọng năm B, cử hành lúc 17:30 ngày 3-12-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
09ph
03 Thg12, 23
Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ CN 1 MV năm B, cử hành lúc 17:30 ngày 2-12-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.
21ph
02 Thg12, 23
Bài giảng của Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 34 Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 1-12-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
08ph
01 Thg12, 23
Bài giảng của Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng trong thánh lễ Thánh Anrê, Tông đồ, cử hành lúc 17:30 ngày 30-11-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
07ph
30 Thg11, 23
Bài giảng của Lm Rôcô Nguyễn Duy trong thánh lễ Thứ Tư tuần 34 Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 29-11-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
04ph
29 Thg11, 23
Bài giảng của Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh trong thánh lễ Thứ Ba tuần 34 Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 28-11-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
09ph
28 Thg11, 23
Bài giảng của Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy trong thánh lễ Thứ Hai tuần 34 Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 27-11-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
06ph
27 Thg11, 23