Sống theo ơn Chúa Thánh Thần là như thế nào? - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Lễ Tạ ơn Cộng đoàn Kinh thánh Cầu nguyện - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Sống theo ơn Chúa Thánh Thần là như thế nào? - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Lễ Tạ ơn Cộng đoàn Kinh thánh Cầu nguyện
29 Thg05, 23

Bài giảng của ĐGM Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Lễ Tạ ơn Cộng đoàn Kinh thánh Cầu nguyện, cử hành lúc 8:30 ngày 29-5-2023 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Đơn giản - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thánh Matthêu, Tông đồ, tác giả sách Tin mừng
Đơn giản - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thánh Matthêu, Tông đồ, tác giả sách Tin mừng
21 Thg09, 23 • 08ph
Chọn giá trị sống là Tin Mừng - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Tư tuần 24 TN
Chọn giá trị sống là Tin Mừng - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Tư tuần 24 TN
20 Thg09, 23 • 10ph
Tin vào quyền năng & Lòng Chúa thương xót - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Ba tuần 24 TN
Tin vào quyền năng & Lòng Chúa thương xót - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Ba tuần 24 TN
19 Thg09, 23 • 08ph
Mẫu gương của một lương dân - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 24 TN
Mẫu gương của một lương dân - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 24 TN
18 Thg09, 23 • 11ph
Tha thứ thì được lợi gì? - Lm Phêrô Trần Anh Tú, SDB | CN 24 TN năm A
Tha thứ thì được lợi gì? - Lm Phêrô Trần Anh Tú, SDB | CN 24 TN năm A
17 Thg09, 23 • 19ph
Tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 24 TN năm A
Tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 24 TN năm A
16 Thg09, 23 • 22ph
Vững vàng trước gian truân - Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Đức Mẹ Sầu Bi
Vững vàng trước gian truân - Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Đức Mẹ Sầu Bi
15 Thg09, 23 • 08ph
Thánh giá - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Suy tôn Thánh giá
Thánh giá - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Suy tôn Thánh giá
14 Thg09, 23 • 06ph
Đâu là cùng đích của cuộc đời tôi? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần 23 TN
Đâu là cùng đích của cuộc đời tôi? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần 23 TN
13 Thg09, 23 • 10ph
Cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 23 TN
Cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 23 TN
12 Thg09, 23 • 08ph
Ngày sabát là ngày của niềm vui - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 23 TN
Ngày sabát là ngày của niềm vui - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 23 TN
11 Thg09, 23 • 05ph
Đối diện với lời góp ý của người khác như thế nào? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 23 TN năm A
Đối diện với lời góp ý của người khác như thế nào? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 23 TN năm A
10 Thg09, 23 • 20ph
Can đảm - kiên nhẫn khi sửa lỗi - Lm Phêrô Trần Anh Tú, SDB | CN 23 TN năm A
Can đảm - kiên nhẫn khi sửa lỗi - Lm Phêrô Trần Anh Tú, SDB | CN 23 TN năm A
10 Thg09, 23 • 18ph
Sửa lỗi trong tình huynh đệ - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 23 TN năm A
Sửa lỗi trong tình huynh đệ - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 23 TN năm A
09 Thg09, 23 • 17ph
Linh mục là bạn của Chúa - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Truyền chức linh mục Dòng Thừa Sai Claret
Linh mục là bạn của Chúa - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Truyền chức linh mục Dòng Thừa Sai Claret
09 Thg09, 23 • 16ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này