Lựa chọn - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm sau Lễ Tro - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Lựa chọn - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm sau Lễ Tro
23 Thg02, 23

Bài giảng của Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng trong thánh lễ Thứ Năm sau Lễ Tro, cử hành lúc 17:30 ngày 23-2-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Cuộc gặp gỡ của tình yêu - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét
Cuộc gặp gỡ của tình yêu - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét
31 Thg05, 23 • 08ph
Từ bỏ để đón nhận sự sống vĩnh cửu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 8 TN
Từ bỏ để đón nhận sự sống vĩnh cửu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 8 TN
30 Thg05, 23 • 07ph
2 sự đối lập - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Đức Trinh nữ Maria - Mẹ Hội Thánh
2 sự đối lập - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Đức Trinh nữ Maria - Mẹ Hội Thánh
29 Thg05, 23 • 12ph
Bí tích Thánh Thể ban chính Chúa Giêsu cho mỗi chúng ta - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Rước lễ lần đầu
Bí tích Thánh Thể ban chính Chúa Giêsu cho mỗi chúng ta - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Rước lễ lần đầu
29 Thg05, 23 • 17ph
Sống theo ơn Chúa Thánh Thần là như thế nào? - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Lễ Tạ ơn Cộng đoàn Kinh thánh Cầu nguyện
Sống theo ơn Chúa Thánh Thần là như thế nào? - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Lễ Tạ ơn Cộng đoàn Kinh thánh Cầu nguyện
29 Thg05, 23 • 16ph
Sống theo ơn Chúa Thánh Thần là như thế nào? - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Lễ Ban Bí tích Thêm Sức
Sống theo ơn Chúa Thánh Thần là như thế nào? - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Lễ Ban Bí tích Thêm Sức
28 Thg05, 23 • 18ph
Đấng ban sinh lực &đổi mới - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Đấng ban sinh lực &đổi mới - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
28 Thg05, 23 • 10ph
Can đảm sống đời chứng nhân - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Can đảm sống đời chứng nhân - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
27 Thg05, 23 • 19ph
Chúa biết con hơn con biết con - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần 7 PS
Chúa biết con hơn con biết con - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần 7 PS
26 Thg05, 23 • 08ph
Trân quý - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần 7 PS
Trân quý - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần 7 PS
25 Thg05, 23 • 08ph
Hiệp hành với mối bận tâm của Chúa Giêsu - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Tư tuần 7 PS
Hiệp hành với mối bận tâm của Chúa Giêsu - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Tư tuần 7 PS
23 Thg05, 23 • 05ph
Có Chúa không bao giờ cô đơn - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 7 PS
Có Chúa không bao giờ cô đơn - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 7 PS
22 Thg05, 23 • 06ph
Thiên đàng là gì? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Lễ Chúa Thăng Thiên
Thiên đàng là gì? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Lễ Chúa Thăng Thiên
21 Thg05, 23 • 17ph
Vinh quang trong Chúa và với Chúa - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | Lễ Chúa Thăng Thiên
Vinh quang trong Chúa và với Chúa - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | Lễ Chúa Thăng Thiên
21 Thg05, 23 • 08ph
Lễ Thăng Thiên: Hướng lòng về trái đất - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Lễ Chúa ThăngThiên năm A
Lễ Thăng Thiên: Hướng lòng về trái đất - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Lễ Chúa ThăngThiên năm A
21 Thg05, 23 • 11ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này