Liên kết và liên đới - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Liên kết và liên đới
01 Thg05, 21

Bài giảng của Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh trong thánh lễ CN 5 PS năm B, cử hành lúc 17:30 ngày 1-5-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bình luận
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này