Đức tin tinh thần truyền giáo - Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Đức tin & tinh thần truyền giáo - Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng
28 Thg11, 22

Bài giảng của Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh trong thánh lễ Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng, cử hành lúc 17:30 ngày 28-11-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Huynh trưởng sống 8 mối phúc như thế nào? - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ khai giảng khóa huấn luyện huynh trưởng
Huynh trưởng sống 8 mối phúc như thế nào? - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ khai giảng khóa huấn luyện huynh trưởng
29 Thg01, 23 • 17ph
Bí quyết để thành công và hạnh phúc - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN 4 TN năm A
Bí quyết để thành công và hạnh phúc - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN 4 TN năm A
29 Thg01, 23 • 12ph
8 mối phúc - Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 4 TN năm A
8 mối phúc - Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 4 TN năm A
28 Thg01, 23 • 20ph
Tập 4.20: Không biết không thể phục vụ
Tập 4.20: Không biết không thể phục vụ
28 Thg01, 23 • 12ph
Hạt giống - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần 3 TN
Hạt giống - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần 3 TN
27 Thg01, 23 • 08ph
Tỏa sáng - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thánh Timôthêô và Titô, Giám mục
Tỏa sáng - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thánh Timôthêô và Titô, Giám mục
26 Thg01, 23 • 08ph
Tập 4.19: Giáo hội là mẹ và là thầy
Tập 4.19: Giáo hội là mẹ và là thầy
26 Thg01, 23 • 09ph
3 cấp độ hoán cải - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thánh Phaolô Tông đồ trở lại
3 cấp độ hoán cải - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thánh Phaolô Tông đồ trở lại
25 Thg01, 23 • 11ph
Thánh hóa công ăn việc làm - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Mùng 3 Tết Quý Mão
Thánh hóa công ăn việc làm - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Mùng 3 Tết Quý Mão
24 Thg01, 23 • 14ph
Kính nhớ tổ tiên & Ngày của gia đình - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Mùng Hai Tết Quý Mão
Kính nhớ tổ tiên & Ngày của gia đình - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Mùng Hai Tết Quý Mão
24 Thg01, 23 • 12ph
Tập 4.18: Một Giêsu cho người trẻ
Tập 4.18: Một Giêsu cho người trẻ
24 Thg01, 23 • 08ph
Kính nhớ tổ tiên &ông bà cha mẹ - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Mùng 2 Tết Quý Mão
Kính nhớ tổ tiên &ông bà cha mẹ - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Mùng 2 Tết Quý Mão
23 Thg01, 23 • 12ph
Ý nghĩa của Mùng Hai Tết - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Mùng Hai Tết Quý Mão
Ý nghĩa của Mùng Hai Tết - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Mùng Hai Tết Quý Mão
23 Thg01, 23 • 07ph
Bình an - Lm Giuse Trương Diễn | CN 3 TN năm A
Bình an - Lm Giuse Trương Diễn | CN 3 TN năm A
22 Thg01, 23 • 12ph
Ngày đầu năm TRỞ VỀ NHÀ - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Mùng Một Tết Quý Mão
Ngày đầu năm TRỞ VỀ NHÀ - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Mùng Một Tết Quý Mão
22 Thg01, 23 • 17ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này