Various Artists

Chọn Con Tim Hay Chọn Nghe Lý Trí

Vẫn biết rằng “con tim có lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào hiểu được”. Tình yêu thấy niềm vui thì nhiều nhưng nỗi buồn thì gấp vạn lần. Khi bạn đứng trước kho khăn của việc chọn con tim hay chọn nghe lý trí, thì hãy lắng lòng mà chọn lựa niềm hạnh phúc mà bạn cho là trọn vẹn nhất.

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back