album

Cứ Đi Rồi Sẽ Đến

Có người từng nói, cuộc đời của chúng ta, ngủ một giấc rồi thức dậy sẽ chẳng biết điều gì sẽ đến - là ngày mai hay là kiếp sau? Còn biết bao điều chưa làm, biết bao nhiêu nơi chưa đến. Mà ta cứ chờ thời điểm hoàn hảo để bắt đầu, thì sẽ đến bao giờ? Hãy cứ đi, rồi sẽ đến! Hãy bước những bước chân đầu... Xem toàn bộ
Có người từng nói, cuộc đời của chúng ta, ngủ một giấc rồi thức dậy sẽ chẳng biết điều gì sẽ đến - là ngày mai hay là kiếp sau? Còn biết bao điều chưa làm, biết bao nhiêu nơi chưa đến. Mà ta cứ chờ thời điểm hoàn hảo để bắt đầu, thì sẽ đến bao giờ? Hãy cứ đi, rồi sẽ đến! Hãy bước những bước chân đầu tiên, như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn sống, bạn nhé! Rút gọn

Mã nhúng


Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back