Hồ Quỳnh Hương

Bài Ca Hồ Chí Minh - Hồ Quỳnh Hương

Mã nhúng


Lời bài hát: Bài Ca Hồ Chí Minh

Miền biển xa người đi khắp phương trời
Ở nơi xa đó người dân đói nghèo
Từ đau thương người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu sáng dân mình.

Vượt trùng sóng người đi khắp phương trời
Luyện tôi ý chí lòng nuôi căm hờn
Hồ Chí Minh người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu sáng dân mình.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back