Various Artists

Thương Ngày Tháng Qua - Various Artists

Bạn đang nghe album: Thương Ngày Tháng Qua của ca sĩ: Nhiều Ca Sĩ gồm: 12 bài, với các tác phẩm như: Chiều Biên Khu, Chàng Đi Theo Nước, Chờ Đông. Album được phát hành bởi: LÀNG VĂN 068 vào năm 1990

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back