Sầu Tím Thiệp Hồng (Cover) - Quách Phụng Anh, Nguyễn Quang Trọng

Nhạc sĩ: Hoài Linh (Nhạc Sĩ), Minh Kỳ

Thể loại: Trữ Tình

Mã nhúng


Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard