Trân quý - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần 7 PS - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Trân quý - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần 7 PS
25 Thg05, 23

Bài giảng của Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng trong thánh lễ Thứ Năm tuần 7 Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 25-5-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Đơn giản - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thánh Matthêu, Tông đồ, tác giả sách Tin mừng
Đơn giản - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thánh Matthêu, Tông đồ, tác giả sách Tin mừng
21 Thg09, 23 • 08ph
Chọn giá trị sống là Tin Mừng - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Tư tuần 24 TN
Chọn giá trị sống là Tin Mừng - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Tư tuần 24 TN
20 Thg09, 23 • 10ph
Tin vào quyền năng & Lòng Chúa thương xót - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Ba tuần 24 TN
Tin vào quyền năng & Lòng Chúa thương xót - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Ba tuần 24 TN
19 Thg09, 23 • 08ph
Mẫu gương của một lương dân - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 24 TN
Mẫu gương của một lương dân - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 24 TN
18 Thg09, 23 • 11ph
Tha thứ thì được lợi gì? - Lm Phêrô Trần Anh Tú, SDB | CN 24 TN năm A
Tha thứ thì được lợi gì? - Lm Phêrô Trần Anh Tú, SDB | CN 24 TN năm A
17 Thg09, 23 • 19ph
Tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 24 TN năm A
Tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 24 TN năm A
16 Thg09, 23 • 22ph
Vững vàng trước gian truân - Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Đức Mẹ Sầu Bi
Vững vàng trước gian truân - Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Đức Mẹ Sầu Bi
15 Thg09, 23 • 08ph
Thánh giá - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Suy tôn Thánh giá
Thánh giá - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Suy tôn Thánh giá
14 Thg09, 23 • 06ph
Đâu là cùng đích của cuộc đời tôi? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần 23 TN
Đâu là cùng đích của cuộc đời tôi? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần 23 TN
13 Thg09, 23 • 10ph
Cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 23 TN
Cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 23 TN
12 Thg09, 23 • 08ph
Ngày sabát là ngày của niềm vui - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 23 TN
Ngày sabát là ngày của niềm vui - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 23 TN
11 Thg09, 23 • 05ph
Đối diện với lời góp ý của người khác như thế nào? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 23 TN năm A
Đối diện với lời góp ý của người khác như thế nào? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 23 TN năm A
10 Thg09, 23 • 20ph
Can đảm - kiên nhẫn khi sửa lỗi - Lm Phêrô Trần Anh Tú, SDB | CN 23 TN năm A
Can đảm - kiên nhẫn khi sửa lỗi - Lm Phêrô Trần Anh Tú, SDB | CN 23 TN năm A
10 Thg09, 23 • 18ph
Sửa lỗi trong tình huynh đệ - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 23 TN năm A
Sửa lỗi trong tình huynh đệ - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 23 TN năm A
09 Thg09, 23 • 17ph
Linh mục là bạn của Chúa - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Truyền chức linh mục Dòng Thừa Sai Claret
Linh mục là bạn của Chúa - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Truyền chức linh mục Dòng Thừa Sai Claret
09 Thg09, 23 • 16ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này