Trân quý - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần 7 PS - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Trân quý - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần 7 PS
25 Thg05, 23

Bài giảng của Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng trong thánh lễ Thứ Năm tuần 7 Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 25-5-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Xin gì? - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần VIII TN
Xin gì? - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần VIII TN
30 Thg05, 24 • 08ph
Phục vụ trong yêu thương - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần VIII TN
Phục vụ trong yêu thương - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần VIII TN
29 Thg05, 24 • 11ph
Hãy để Lời Chúa tái tạo chúng ta - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Lễ Bế giảng năm đào tạo 2023-2024 ĐCV thánh Giuse Sài Gòn
Hãy để Lời Chúa tái tạo chúng ta - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Lễ Bế giảng năm đào tạo 2023-2024 ĐCV thánh Giuse Sài Gòn
29 Thg05, 24 • 17ph
Buông bỏ và nắm giữ - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Hai tuần VIII TN
Buông bỏ và nắm giữ - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Hai tuần VIII TN
27 Thg05, 24 • 05ph
Chúa Ba Ngôi là sự sống của chúng ta - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức
Chúa Ba Ngôi là sự sống của chúng ta - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức
26 Thg05, 24 • 16ph
Yêu thương và hiệp nhất như Ba Ngôi - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | Chúa Ba Ngôi năm B
Yêu thương và hiệp nhất như Ba Ngôi - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | Chúa Ba Ngôi năm B
26 Thg05, 24 • 14ph
Mầu nhiệm của Tình yêu - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Rước lễ lần đầu
Mầu nhiệm của Tình yêu - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Rước lễ lần đầu
26 Thg05, 24 • 15ph
Nhận biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Lễ Chúa Ba Ngôi năm B
Nhận biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Lễ Chúa Ba Ngôi năm B
25 Thg05, 24 • 15ph
Năm Thánh mở ra để Tạ ơn và sám hối - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Khai mạc Năm Thánh
Năm Thánh mở ra để Tạ ơn và sám hối - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Khai mạc Năm Thánh
25 Thg05, 24 • 23ph
Đừng phân rẽ những gì Chúa đã liên kết - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần VII TN
Đừng phân rẽ những gì Chúa đã liên kết - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần VII TN
24 Thg05, 24 • 09ph
Kho báu - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần VII TN
Kho báu - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần VII TN
23 Thg05, 24 • 09ph
Việc tốt là việc của Chúa - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần VII TN
Việc tốt là việc của Chúa - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần VII TN
22 Thg05, 24 • 10ph
Hãy nhìn rộng hơn - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Thánh lễ Bế giảng năm học 2023-2024 Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình - Liên dòng nữ
Hãy nhìn rộng hơn - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Thánh lễ Bế giảng năm học 2023-2024 Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình - Liên dòng nữ
22 Thg05, 24 • 14ph
Khiêm nhường phục vụ - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần VII TN
Khiêm nhường phục vụ - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần VII TN
21 Thg05, 24 • 08ph
Chỉ có một Chúa Thánh Thần - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ Tạ ơn Công đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện
Chỉ có một Chúa Thánh Thần - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ Tạ ơn Công đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện
21 Thg05, 24 • 19ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này