Tôi đang thờ vị vua nào? - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | CN 34 TN năm A - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Tôi đang thờ vị vua nào? - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | CN 34 TN năm A
26 Thg11, 23

Bài giảng của Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ trong thánh lễ Chúa nhật 34 Thường niên năm A, cử hành lúc 17:30 ngày 26-11-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Tôi có sẵn sàng vâng phục ý Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần II MC
Tôi có sẵn sàng vâng phục ý Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần II MC
28 Thg02, 24 • 11ph
Sự hiểu biết của trái tim - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần II MC
Sự hiểu biết của trái tim - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần II MC
27 Thg02, 24 • 09ph
Hãy sống nhân từ như Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần II MC
Hãy sống nhân từ như Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần II MC
26 Thg02, 24 • 08ph
Điều mà Chúa không thể mất - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN II MC năm B
Điều mà Chúa không thể mất - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN II MC năm B
25 Thg02, 24 • 23ph
Lòng tin trước các biến cố - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | CN II MC năm B
Lòng tin trước các biến cố - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | CN II MC năm B
25 Thg02, 24 • 15ph
Dung mạo của Đấng Mêsia - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN I MC năm B
Dung mạo của Đấng Mêsia - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN I MC năm B
24 Thg02, 24 • 28ph
Cất đi bức tường giận dữ - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần I MC
Cất đi bức tường giận dữ - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần I MC
23 Thg02, 24 • 09ph
Mục tử - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Lập Tông tòa thánh Phêrô
Mục tử - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Lập Tông tòa thánh Phêrô
22 Thg02, 24 • 09ph
Ẩn sau xin dấu lạ là cái tôi - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần I MC
Ẩn sau xin dấu lạ là cái tôi - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần I MC
21 Thg02, 24 • 12ph
Thời gian dành cho Chúa - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần I MC
Thời gian dành cho Chúa - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần I MC
20 Thg02, 24 • 10ph
Đừng quên Chúa ở trong mọi người - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần I MC
Đừng quên Chúa ở trong mọi người - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần I MC
19 Thg02, 24 • 10ph
- Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN I MC năm B
- Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN I MC năm B
18 Thg02, 24 • 19ph
Sống tinh thần mùa Chay - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN I MC năm B
Sống tinh thần mùa Chay - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN I MC năm B
18 Thg02, 24 • 11ph
Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN I MC năm B
Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN I MC năm B
17 Thg02, 24 • 24ph
Cách ăn chay mà Chúa mong muốn - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu sau lễ Tro
Cách ăn chay mà Chúa mong muốn - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu sau lễ Tro
16 Thg02, 24 • 11ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này