Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Kính trọng thể Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Kính trọng thể Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ
25 Thg11, 23

Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ Kính trọng thể Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, cử hành lúc 17:30 ngày 25-11-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Tôi có sẵn sàng vâng phục ý Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần II MC
Tôi có sẵn sàng vâng phục ý Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần II MC
28 Thg02, 24 • 11ph
Sự hiểu biết của trái tim - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần II MC
Sự hiểu biết của trái tim - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần II MC
27 Thg02, 24 • 09ph
Hãy sống nhân từ như Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần II MC
Hãy sống nhân từ như Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần II MC
26 Thg02, 24 • 08ph
Điều mà Chúa không thể mất - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN II MC năm B
Điều mà Chúa không thể mất - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN II MC năm B
25 Thg02, 24 • 23ph
Lòng tin trước các biến cố - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | CN II MC năm B
Lòng tin trước các biến cố - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | CN II MC năm B
25 Thg02, 24 • 15ph
Dung mạo của Đấng Mêsia - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN I MC năm B
Dung mạo của Đấng Mêsia - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN I MC năm B
24 Thg02, 24 • 28ph
Cất đi bức tường giận dữ - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần I MC
Cất đi bức tường giận dữ - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần I MC
23 Thg02, 24 • 09ph
Mục tử - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Lập Tông tòa thánh Phêrô
Mục tử - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Lập Tông tòa thánh Phêrô
22 Thg02, 24 • 09ph
Ẩn sau xin dấu lạ là cái tôi - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần I MC
Ẩn sau xin dấu lạ là cái tôi - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần I MC
21 Thg02, 24 • 12ph
Thời gian dành cho Chúa - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần I MC
Thời gian dành cho Chúa - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần I MC
20 Thg02, 24 • 10ph
Đừng quên Chúa ở trong mọi người - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần I MC
Đừng quên Chúa ở trong mọi người - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần I MC
19 Thg02, 24 • 10ph
- Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN I MC năm B
- Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN I MC năm B
18 Thg02, 24 • 19ph
Sống tinh thần mùa Chay - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN I MC năm B
Sống tinh thần mùa Chay - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN I MC năm B
18 Thg02, 24 • 11ph
Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN I MC năm B
Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN I MC năm B
17 Thg02, 24 • 24ph
Cách ăn chay mà Chúa mong muốn - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu sau lễ Tro
Cách ăn chay mà Chúa mong muốn - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu sau lễ Tro
16 Thg02, 24 • 11ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này