Chúa Thánh Thần - Đấng thánh hóa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Chúa Thánh Thần - Đấng thánh hóa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
19 Thg05, 24

Bài giảng của Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy trong thánh lễ Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cử hành lúc 17:30 ngày 19-5-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Chúa Thánh Thần giúp ta giữ Lời Chúa - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Ban Bí tích Thêm Sức
Chúa Thánh Thần giúp ta giữ Lời Chúa - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Ban Bí tích Thêm Sức
19 Thg06, 24 • 17ph
Để trở nên vĩ đại trong Nước Trời - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần XI TN
Để trở nên vĩ đại trong Nước Trời - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần XI TN
19 Thg06, 24 • 10ph
Yêu kẻ thù: khó hay dễ? - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XI TN
Yêu kẻ thù: khó hay dễ? - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XI TN
18 Thg06, 24 • 09ph
Đừng khước từ giúp đỡ ai - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XI TN
Đừng khước từ giúp đỡ ai - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XI TN
17 Thg06, 24 • 06ph
Dâng lễ trong nhà thờ và trong đời sống - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Khiết Tâm - Hạt Chí Hòa
Dâng lễ trong nhà thờ và trong đời sống - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Khiết Tâm - Hạt Chí Hòa
17 Thg06, 24 • 13ph
Tình yêu là phải chờ đợi - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XI TN năm B
Tình yêu là phải chờ đợi - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XI TN năm B
16 Thg06, 24 • 14ph
Một tình yêu vĩ đại nhưng âm thầm - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN XI TN năm B
Một tình yêu vĩ đại nhưng âm thầm - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN XI TN năm B
16 Thg06, 24 • 09ph
Dụ ngôn Hạt giống và Hạt cải - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN XI TN năm B
Dụ ngôn Hạt giống và Hạt cải - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN XI TN năm B
15 Thg06, 24 • 33ph
Ơn Thiên triệu linh mục - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Phêrô Phạm Duy Khoa
Ơn Thiên triệu linh mục - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Phêrô Phạm Duy Khoa
15 Thg06, 24 • 16ph
Tôi đang thuộc về ai trong cuộc đời này? - Lm Giuse Trần Hoàng Quân | Thứ Sáu tuần X TN
Tôi đang thuộc về ai trong cuộc đời này? - Lm Giuse Trần Hoàng Quân | Thứ Sáu tuần X TN
14 Thg06, 24 • 14ph
Bản chất của đời tu là gì? - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Tạ ơn Khấn dòng Mến Thánh Giá Tân Lập
Bản chất của đời tu là gì? - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Tạ ơn Khấn dòng Mến Thánh Giá Tân Lập
14 Thg06, 24 • 12ph
Hòa giải - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần X TN
Hòa giải - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần X TN
13 Thg06, 24 • 07ph
Chúa là ý nghĩa của lề luật - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần X TN
Chúa là ý nghĩa của lề luật - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần X TN
12 Thg06, 24 • 06ph
Cốt lõi của việc loan báo Tin mừng - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thánh Barnaba, Tông đồ
Cốt lõi của việc loan báo Tin mừng - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thánh Barnaba, Tông đồ
11 Thg06, 24 • 08ph
Con đường lên trời - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần X TN
Con đường lên trời - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần X TN
10 Thg06, 24 • 06ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này