Café PHÁP (Dharma Espresso) | Podcast - Nhac.vn

Café PHÁP (Dharma Espresso)
Café PHÁP (Dharma Espresso)
Thầy Hằng Trường
Claim ownership
Giới thiệu
Bài pháp ngắn do Thầy Hằng Trường giảng về Thiền, pháp tu của Quán Thế Âm bồ Tát và Phật pháp áp dụng trong cuộc sống hàng ngày
Có mặt tại
Cộng đồng
216 podcasts
Dharma Espresso 188 Shomyo-Lễ Thanh Minh
09ph
12 Thg06, 19
Dharma Espresso 184 Summary Of BTD-11 Thanh Liên Hoa
06ph
12 Thg06, 19
Dharma Espresso 183 Summary Of BTD-10 Thanh Liên Hoa
05ph
11 Thg06, 19
Dharma Espresso 252 Thần Hổ
18ph
05 Thg06, 19
Dharma Espresso 250 Thái Độ Khi Đi Tang Lễ
09ph
05 Thg06, 19
Dharma Espresso 249 Ba Vai Trò
18ph
30 Thg05, 19
Dharma Espresso 224 Táo Quân
11ph
30 Thg05, 19
Dharma Espresso 247 Phim Ảnh 2
32ph
17 Thg05, 19
Dharma Espresso 246 Phim Ảnh
18ph
16 Thg05, 19
Dharma Espresso 245 Nuôi Dưỡng Nhau
06ph
16 Thg05, 19