Cách ăn chay mà Chúa mong muốn - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu sau lễ Tro - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Cách ăn chay mà Chúa mong muốn - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu sau lễ Tro
16 Thg02, 24

Bài giảng của Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Thứ Sáu sau lễ Tro, cử hành lúc 17:30 ngày 16-2-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Bắt chước động cơ của Thiên Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần III PS
Bắt chước động cơ của Thiên Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần III PS
17 Thg04, 24 • 07ph
Bánh ban sự sống đời đời - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần III PS
Bánh ban sự sống đời đời - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần III PS
16 Thg04, 24 • 08ph
Hãy tìm Chúa để có sự sống đời đời - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần III PS
Hãy tìm Chúa để có sự sống đời đời - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần III PS
15 Thg04, 24 • 07ph
Chúa không bỏ cuộc với chúng ta - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN III PS năm B
Chúa không bỏ cuộc với chúng ta - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN III PS năm B
14 Thg04, 24 • 17ph
Nhân chứng bình an - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN III PS năm B
Nhân chứng bình an - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN III PS năm B
14 Thg04, 24 • 09ph
Dấu chỉ đồng hành giữa Tòa Thánh Vatican & Việt Nam - ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | CN III PS năm B
Dấu chỉ đồng hành giữa Tòa Thánh Vatican & Việt Nam - ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | CN III PS năm B
13 Thg04, 24 • 12ph
Là người Công giáo là một sứ mạng - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần II PS
Là người Công giáo là một sứ mạng - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần II PS
12 Thg04, 24 • 12ph
Sống mới - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần II PS
Sống mới - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần II PS
11 Thg04, 24 • 06ph
Đón nhận & hãy là Ánh sáng Chúa Phục sinh - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần II PS
Đón nhận & hãy là Ánh sáng Chúa Phục sinh - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần II PS
10 Thg04, 24 • 10ph
Tái sinh bởi Trời - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần II PS
Tái sinh bởi Trời - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần II PS
09 Thg04, 24 • 08ph
Một Thiên Chúa khiêm hạ và trung tín - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Lễ Truyền Tin
Một Thiên Chúa khiêm hạ và trung tín - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Lễ Truyền Tin
08 Thg04, 24 • 08ph
Thế nào là thái độ sống của Lòng Thương Xót - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN II PS
Thế nào là thái độ sống của Lòng Thương Xót - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN II PS
07 Thg04, 24 • 24ph
Hãy đến với Chúa Giêsu Phục sinh - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN II PS
Hãy đến với Chúa Giêsu Phục sinh - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN II PS
07 Thg04, 24 • 09ph
Lòng Chúa thương xót: cội nguồn của đức tin - ĐGM Phụ tá Giuse Bùi Công Trác | CN II Phục sinh
Lòng Chúa thương xót: cội nguồn của đức tin - ĐGM Phụ tá Giuse Bùi Công Trác | CN II Phục sinh
07 Thg04, 24 • 15ph
Bình an nội tâm - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN II PS
Bình an nội tâm - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN II PS
06 Thg04, 24 • 25ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này