Buồn - Vui - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần VI PS - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Buồn - Vui - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần VI PS
09 Thg05, 24

Bài giảng của Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng trong thánh lễ Thứ Năm tuần VI Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 9-5-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Chúa Thánh Thần giúp ta giữ Lời Chúa - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Ban Bí tích Thêm Sức
Chúa Thánh Thần giúp ta giữ Lời Chúa - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Ban Bí tích Thêm Sức
19 Thg06, 24 • 17ph
Để trở nên vĩ đại trong Nước Trời - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần XI TN
Để trở nên vĩ đại trong Nước Trời - Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI | Thứ Tư tuần XI TN
19 Thg06, 24 • 10ph
Yêu kẻ thù: khó hay dễ? - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XI TN
Yêu kẻ thù: khó hay dễ? - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XI TN
18 Thg06, 24 • 09ph
Đừng khước từ giúp đỡ ai - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XI TN
Đừng khước từ giúp đỡ ai - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XI TN
17 Thg06, 24 • 06ph
Dâng lễ trong nhà thờ và trong đời sống - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Khiết Tâm - Hạt Chí Hòa
Dâng lễ trong nhà thờ và trong đời sống - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Khiết Tâm - Hạt Chí Hòa
17 Thg06, 24 • 13ph
Tình yêu là phải chờ đợi - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XI TN năm B
Tình yêu là phải chờ đợi - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XI TN năm B
16 Thg06, 24 • 14ph
Một tình yêu vĩ đại nhưng âm thầm - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN XI TN năm B
Một tình yêu vĩ đại nhưng âm thầm - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN XI TN năm B
16 Thg06, 24 • 09ph
Dụ ngôn Hạt giống và Hạt cải - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN XI TN năm B
Dụ ngôn Hạt giống và Hạt cải - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN XI TN năm B
15 Thg06, 24 • 33ph
Ơn Thiên triệu linh mục - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Phêrô Phạm Duy Khoa
Ơn Thiên triệu linh mục - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Phêrô Phạm Duy Khoa
15 Thg06, 24 • 16ph
Tôi đang thuộc về ai trong cuộc đời này? - Lm Giuse Trần Hoàng Quân | Thứ Sáu tuần X TN
Tôi đang thuộc về ai trong cuộc đời này? - Lm Giuse Trần Hoàng Quân | Thứ Sáu tuần X TN
14 Thg06, 24 • 14ph
Bản chất của đời tu là gì? - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Tạ ơn Khấn dòng Mến Thánh Giá Tân Lập
Bản chất của đời tu là gì? - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Tạ ơn Khấn dòng Mến Thánh Giá Tân Lập
14 Thg06, 24 • 12ph
Hòa giải - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần X TN
Hòa giải - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần X TN
13 Thg06, 24 • 07ph
Chúa là ý nghĩa của lề luật - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần X TN
Chúa là ý nghĩa của lề luật - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần X TN
12 Thg06, 24 • 06ph
Cốt lõi của việc loan báo Tin mừng - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thánh Barnaba, Tông đồ
Cốt lõi của việc loan báo Tin mừng - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thánh Barnaba, Tông đồ
11 Thg06, 24 • 08ph
Con đường lên trời - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần X TN
Con đường lên trời - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần X TN
10 Thg06, 24 • 06ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này