Various Artists

Những Bài Hát Về Thời Thanh Xuân Ông Bà Ta

Có nhiều người so sánh tình yêu thời ông bà chúng mình với tình yêu hiện đại. Chắc chắn không ít người cho rằng ngày nay, người trẻ nhanh chóng yêu, nhưng cũng nhanh chóng tan vì những cảm xúc "mỳ ăn liền". Tình yêu mang cho chúng mình những cảm xúc tuyệt vời nhất. Đã yêu nhau thì không phân biệt tuổi tác, thời đại.

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back