Em Là Mưa Anh Là Mây

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh
Mưa về làm em nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về...
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back