Chạy Trốn Cô Đơn

Em có bao giờ chạy trốn cô đơn của chính mình bằng cách yêu đại lấy một người? Em có bao giờ vẫn thấy bản thân mình lạc lõng như thế..?
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back