Vũ Phương

Vũ Phương

1 người yêu thích

Tiểu sử Vũ Phương

Tên thật: Nguyễn Hoàng Vũ Phương

Nghệ danh: Vũ Phương

Ngày sinh: 18/11/1995

Quê quán: Long An

Quốc gia: Việt Nam

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Tên khai sinh: Nguyễn Hoàng Vũ Phương
Nghệ danh: Vũ Phương
Ngày sinh: 18/11/1995
Quê quán: Long An
Sở thích: Hát, yêu thích cái đẹp
Facebook: facebook.com/nguyenhoangvuphuong1811
Email: vuphuongclub@gmail.com

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard