Twice

Twice

162 người yêu thích

Tiểu sử Twice

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Twice

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Nhóm nhạc bao gồm 9 thành viên nữ được chọn lọc từ chương trình thực tế Sixteen thuộc quyền quản lý của công ty JYP

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard