Tiểu sử Thái Đinh

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Thái Đinh

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Việt Nam

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thêm vào

Tạo playlist mới

back