Suho (EXO)

Suho (EXO)

34 người yêu thích

Tiểu sử Suho (EXO)

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Suho (EXO)

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Thành viên nhóm nhạc EXO, sau đó là EXO-K.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard