Solji (Exid)

Solji (Exid)

19 người yêu thích

Tiểu sử Solji (Exid)

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Solji (Exid)

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard