Sol-T

Sol-T

0 người yêu thích

Tiểu sử Sol-T

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Sol-T

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Nhóm nhạc nữ được thành lập vào ngày 03.05.2016 với 4 thành viên Chaehee, Gyeul, Edo, Doa dưới sự quản lý của công ty Probeat Entertainment.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard