Seulgi (Red Velvet)

Seulgi (Red Velvet)

4 người yêu thích

Tiểu sử Seulgi (Red Velvet)

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Seulgi (Red Velvet)

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Thành viên của nhóm nhạc Red Velvet

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard