Seo Sangwon (ToppDogg)

Seo Sangwon (ToppDogg)

1 người yêu thích

Tiểu sử Seo Sangwon (ToppDogg)

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Seo Sangwon (ToppDogg)

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc ToppDogg, đảm nhiệm vị trí rapper.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard