Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

3 người yêu thích

Tiểu sử Sabrina Carpenter

Tên thật: Sabrina Ann Lynn Carpenter

Nghệ danh: Sabrina Carpenter

Ngày sinh: 11/05/1999

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: UNITED STATES

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard