S.T Sơn Thạch

S.T Sơn Thạch

32 người yêu thích

Tiểu sử S.T Sơn Thạch

Tên thật: Nguyễn Cao Sơn Thạch

Nghệ danh: S.T Sơn Thạch

Ngày sinh: 10/12/1990

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard