Jaykii

Jaykii

157 người yêu thích

Tiểu sử Jaykii

Tên thật: Trần Anh Quân

Nghệ danh: Jaykii

Nickname: Trần Anh Quân

Ngày sinh: 21/09

Quê quán: Thanh Hóa

Quốc gia: Việt Nam

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard