Iron Maiden

Iron Maiden

0 người yêu thích

Tiểu sử Iron Maiden

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Iron Maiden

Ngày sinh: 0000-00-00

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Iron Maiden là một ban nhạc heavy metal thành lập ở Leyton, phía đông London năm 1975 với tay bass và người viết bài hát chính là Steve Harris.
Thành viên hiện tại
Steve Harris
Dave Murray
Adrian Smith
Bruce Dickinson
Nicko McBrain
Janick Gers

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard