Tiểu sử Huyền Anh

Tên thật: Lê Thị Huyền Anh

Nghệ danh: Huyền Anh

Nickname: Bà Tưng

Ngày sinh: 0000-00-00

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Việt Nam

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thêm vào

Tạo playlist mới

back