Hoàng Dương

Hoàng Dương

40 người yêu thích

Tiểu sử Hoàng Dương

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Hoàng Dương

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Nhạc sĩ - Phó Giáo sư - NSUT Hoàng Dương công tác tại nhạc viện Hà Nội.


Hoàng Dương vốn là con của nhà văn Trúc Khê Ngô Văn Triện, chịu ảnh hưởng rất sớm văn thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Mạnh Hạo Nhiên cho đến Verlaine, Lamartine, Baudelaire cũng như của Tản Đà, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư... và nhất là những nhạc phẩm bất hủ về mùa thu của Đặng Thế Phong, bài hát Tiếc Thu của Hoàng Dương là cũng do ảnh hưởng phần nào từ nét nhạc Đặng Thế Phong.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard