Helmuth Rilling

Helmuth Rilling

2 người yêu thích

Tiểu sử Helmuth Rilling

Tên thật: Helmuth Rilling

Nghệ danh: Helmuth Rilling

Ngày sinh: 1933-05-29

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: United States

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Helmuth Rilling (born 29 May 1933 in Stuttgart) is an internationally known German choral conductor, founder of the Gächinger Kantorei (1954), the Bach-Collegium Stuttgart (1965), the Oregon Bach Festival (1970),[1] the Internationale Bachakademie Stuttgart (1981) and other Bach Academies worldwide, as well as the "Festival Ensemble Stuttgart" (2001) and the "Junges Stuttgarter Bach Ensemble" (2011). He led the Frankfurter Kantorei from 1969 to 1982.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard