Goo Goo Dolls

Goo Goo Dolls

0 người yêu thích

Tiểu sử Goo Goo Dolls

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Goo Goo Dolls

Ngày sinh: 0000-00-00

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Nhóm được thành lập năm 1986 với các thành viên:-John Rzeznik-Robby Takac-Mike Malininvà cựu thành viên: George Tutuska

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard