Goldfrapp

Goldfrapp

0 người yêu thích

Tiểu sử Goldfrapp

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Goldfrapp

Ngày sinh: 0000-00-00

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Goldfrapp là một bộ đôi âm nhạc điện tử tiếng Anh, được thành lập vào năm 1999 tại London, Anh, mà bao gồm Alison Goldfrapp (hát chính / tổng hợp) và Will Gregory (tổng hợp).

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard