Freek de Jonge

Freek de Jonge

0 người yêu thích

Tiểu sử Freek de Jonge

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Freek de Jonge

Ngày sinh: 1944-08-30

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Freek de Jonge là người Hà Lan, là một ca sĩ, diễn viên hài và blogger.
Freek de Jonge là tên kiểu Hà Lan, họ của ông là de Jonge, không phải chỉ có Jonge.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard