Francois Feldman

Francois Feldman

1 người yêu thích

Tiểu sử Francois Feldman

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Francois Feldman

Ngày sinh: 1958-05-23

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Francois Feldman là một ca sĩ người Pháp . Ông đã có một thành công lớn vào những năm 1980 và 1990 ở Pháp .

Các album của ông gồm:

1987 : Vivre vivre – #9
1989 : Une Présence – #2
1991 : Magic Boul'vard – #4
1993 : Indigo – #13
1995 : À contre-jour
1997 : Couleurs d'origine – #65
2004 : Des Larmes et de l'Amour – #132

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard